UNISTAD Navigace:


Bytové domy Bocheta – komunikace, parkoviště, chodníky

Investor: Město Nový Jičín, Tvarstav Nový Jičín

Kompletní provedení všech komunikací, parkovišť a chodníků pro bytové domy v této zástavbě, 2 ks Lapolů.