UNISTAD Navigace:


Oprava zpevněných ploch v Janáčkových sadech v Novém Jičíně

Likvidace stávajících chodníků a zpevněných ploch z litých asfaltů, zřízení nové dešťové kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení, nové podkladní vrstvy všech pěších komunikací z žulové dlažby (mozaika) v rozsahu cca 3000 m2, obklad opěrné zídky žulovými deskami, přemístění sochy, úpravy histor. Kašny, fontána a mobiliář.