UNISTAD Navigace:


Dešťová kanalizace a chodníkové těleso v Loučce u Nového Jičína

Zřízení nového chodníku u státní silnice v Loučce u Nového Jičína včetně dešťové kanalizace s napojením na stávající řád, uliční vpusti, nová výsadba stromů, zpevnění svahu.