UNISTAD Navigace:


Zřízení zpevněných ploch na městské hřbitově v Novém Jičíně

Investor: Město Nový Jičín

Zřízení nové kanalizace pro odvod dešťových vod s napojením na stájící kanal. řád, demontáž stávajících komunikací z litého asfaltu, zemní práce pro zřízení únosných podkladních vrstev komunikace, zřízení komunikace ze zámkové dlažby, odvodňovací rigoly z žulových kostek.