UNISTAD Navigace:


Oprava mostu přes řeku Jičínku u Fojství v Šenově u Nového Jičína

Investor: Obec Šenov u Nového Jičína

Komlexní rekonstukce mostu (mimo spodní stavby), vyjmutí hlavních ocel. I nosníků, otryskání, nátěry, nadbetonování opěr, ložiska, spřažená konstrukce mostovky, dilatační zařízení, mostní římsy, zábradlí, výšková úprava mostu na přilehlé komunikace.