UNISTAD Navigace:


Oprava zpevněných ploch v areálu firmy UNISTAD s.r.o. v Suchdole nad Odrou

Investor: UNISTAD spol. s r.o. Suchdol nad Odrou (2010)
Investiční náklady: 2,4 mil. Kč

Oprava stávajích zpevněných ploch ve dvorní části firmy UNISTAD, včetně odvodnění. Nemovitost byla postavena kolem roku 1650, proto je část zpevněných ploch provedena z žulových kostek 10/10, lomového kamene (žula) a v provozní části je povrch tvořen asfaltobetonem. Odvodnění je do bodových uličních vpustí, částečná oprava kanalizace.