UNISTAD Navigace:


PAMET - výrobní hala Suchdol nad Odrou

Investor: PAMET spol. s r.o., Suchdol nad Odrou (2011 - 2012)
Investiční náklady: 19.920 tis. Kč

Oprava stávající haly a přístavba hal 900m2 a 600 m2 včetně provedení okolních terénních úprav a zpevněných ploch. Základové konstrukce monolitické, nosné konstrukce a střecha – OK, obvodové konstrukce zděné, průmyslové podlahy – drátkobeton, střešní světlíky, elektroinstalace, ÚT.