UNISTAD Navigace:


Zřízení zpevněných ploch firmy FIMEX v Suchdole nad Odrou

Investor: fy FIMEX, Suchdol nad Odrou (2008)
Investiční náklady: 1,6 mil. Kč

Zřízení zpevněných ploch pro pojezd silničních nákladních vozidel v areálu firmy ze zámkové dlažby tl. 80 mm, bodové odvodnění vody uličními vpustěmi s napojením na dešťovou kanalizaci, opěrné zídky.