UNISTAD Navigace:


Certifikát

Politika integrovaného systému managementu

Ke stažení zde.

Průkaz způsobilosti

Udělení certifikátu pro firmu UNISTAD spol. s r.o. ČSN EN ISO 14001 : 2002 a ČSN EN ISO 9001 : 2009 v rozsahu předmětu certifikace:


UNISTAD spol. s r.o.

je způsobilá pro provádění stavebních prací v oboru pozemních komunikací v rozsahu upřesňujícího vymezení a má předpoklady pro trvalé dodržování podmínek stanovených Metodickým pokynem MD ČR čj. 23614/96-230, zveřejněným ve Věstníku Dopravy č. 21-23/1996 (novelizováno MP MD ČR čj. 26236/97-120 - Věstník Dopravy c. 26/97 a MP MD ČR čj. 23263/98-120 - Věstník Dopravy 15/98).iso_14001.jpg iso_9001.jpg